skip to Main Content

De Maori, die Nieuw-Zeeland ontdekten, noemend het land Aotearoa, ofwel ‘het land van de lange, witte wolk’. Ze doelden hiermee op de eilanden die ze ervoeren als de wolk die boven hen dreef in hun kano’s.

Ontdekking van Nieuw-Zeeland

Ergens tussen 1250 en 1300 vestigden zich inwoners van Polynesië op de eilanden. Zij waren de voorouders van de Maori, waarvan wordt aangenomen dat ze bewust naar Nieuw-Zeeland voeren. Mogelijk werden ze van andere eilanden verdreven door voedselgebrek of een stammenoorlog. Ze ontwikkelden in hun nieuwe land een heel eigen Maori cultuur. De bevolking werd vervolgens onderverdeeld in stammen en substammen, die soms goed samenwerkten maar soms ook streden tegen elkaar.

Invloed van bezoekers

De Nederlandse ontdekkingsreiziger Abel Tasman was in 1642 de eerste Europeaan die Nieuw-Zeeland zag. Het bezoek verliep niet heel goed toen ze vijandige Maori’s tegenkwamen. De Europeanen kwamen niet meer terug tot 1769 toen de Britse ontdekkingsreiziger James Cook bijna de gehele kustlijn op kaart vastlegde. De invloed van deze bezoekers op de Maori bevolking was enorm. Ze werden blootgesteld aan voor hen dodelijke ziekten als mazelen en waterpokken. Ook kregen ze geweren te koop aangeboden. Ook het Christendom bracht grote veranderingen met zich mee, doordat men probeerde de Maori te bekeren. Door de invloeden van buitenaf is sinds de ontdekking de Maori bevolking gereduceerd tot slechts 40% van de oorspronkelijke aantallen.

De Maori kunst en -cultuur

De Maori hadden veel bos tot hun beschikking waardoor ze kano’s konden bouwen voor transport en oorlogvoering, maar ook gemeenschapshuizen. Maori zijn meesters in de houtsnijkunst en in vlecht- en weefwerk. Met redenaarskunst, zang en dans wordt oude kennis doorgegeven. Hierbij worden de rituelen van uitdaging, begroeting en afscheid in ere gehouden. De haka is van oorsprong een oorlogsdans voor mannen. Ze dagen elkaar uit door hun tong uit te steken. Er bestaan echter ook haka’s voor begrafenissen, festiviteiten en sportwedstrijden. De meest bekende haka is waarschijnlijk de ‘Ka Mate’ die al jarenlang aan het begin van elke wedstrijd door het  Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de All Blacks, wordt uitgevoerd.

Maori haka Nieuw-Zeeland Maori houtsnijkunst Nieuw-Zeeland

Huidige Maori

De Maoribevolking is ongeveer de laatste 100 jaar toegenomen. Ze vormt tegenwoordig ongeveer 16% van de totale bevolking. De sociale en economische status van sommige Maori ligt echter nog onder het gemiddelde. De overheid probeert dit met beleid op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en gezondheid wel in positieve zin te veranderen.

Back To Top