Skip to content

De huurvoorwaarden van de verhuurders

Voor u samengevat

Op deze site vindt u per verhuurder een pagina met informatie over de verhuurder, de campers en het all-inclusive pakket. Op die pagina kunt u ook de huurvoorwaarden inzien en downloaden. Omdat deze documenten in het Engels zijn opgesteld en in veel opzichten op elkaar lijken, vatten wij hieronder de belangrijkste zaken voor u samen. Let op: wij adviseren u de voorwaarden van uw verhuurder goed door te lezen. Er kunnen verschillen per verhuurder zijn. Voordat u de camper mee krijgt, dient u de huurvoorwaarden ter plaatse voor akkoord te tekenen.

Ophalen en inleveren

Staat van het voertuig

U erkent dat het voertuig eigendom is van de verhuurder en dat deze in goede staat wordt geleverd met een volle tank, waarvan u zich verzekerd heeft tijdens uw eigen inspectie van het voertuig. U erkent dat de enige aanwezige schade de schade is die is genoteerd in het rapport dat tijdens de inspectie wordt opgemaakt. Schade die bij het inleveren wordt geconstateerd en niet in het rapport is opgenomen, wordt verhaald op de huurder.

Indien u de camper niet terugbrengt op de inleverlocatie of op een andere locatie dan in uw contract staat, worden de kosten voor het ophalen van de camper aan u in rekening gebracht. Ook als dit buiten uw schuld gebeurt. De verhuurder gaat ervan uit dat u zich tegen mogelijke risico’s verzekert. Indien u de camper terugbrengt na sluitingstijd van de inleverlocatie, wordt u geacht de camper te hebben ingeleverd op de eerstvolgende werkdag dat de vestiging geopend is. Uw huurperiode eindigt pas op de eerstvolgende werkdag en u blijft verantwoordelijk voor het voertuig.

Uw camper moet volgetankt worden ingeleverd. Wanneer de tank te weinig brandstof bevat, wordt een aanzienlijk hoger bedrag dan aan de pomp in rekening gebracht. Bij het inleveren dient de camper redelijk schoon te zijn: het toilet en de afvalwatertank moeten geleegd zijn en er mag geen modder in de camper aanwezig zijn. In de camper mag niet gerookt worden.

Wanneer u tijdens uw reis uw huurperiode wilt verlengen, moet daarvoor altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan de verhuurder. Doet u dit niet, dan zal een extra toeslag in rekening worden gebracht voor elke dag dat u de camper later terugbrengt of loopt u zelfs het risico dat de camper als gestolen wordt gemeld. Ook als u uw inleverlocatie wilt wijzigen, dient u vooraf toestemming aan de verhuurder te vragen.

Apollo Cairns

I.g.v. overtredingen of schade

Financiële verplichtingen

U geeft de verhuurder toestemming om uw creditcard te belasten in geval dat de verhuurder boetes ontvangt voor negeren van tolwegen, parkeer- en snelheidsovertredingen. Administratiekosten voor de verwerking van de boete(s), en diefstal van of schade aan het voertuig worden ook in rekening gebracht.

Geen recht op restitutie

Wijziging voertuig

Indien om welke reden dan ook de door u geboekte camper niet beschikbaar is, behoudt de verhuurder zich het recht voor om u een ander voertuig aan te bieden. Er is in dat geval geen sprake van contractbreuk, u betaalt geen extra kosten en heeft geen recht op restitutie (of de verhuurder bepaalt op hoeveel restitutie u recht heeft). Indien u zelf besluit tot een vrijwillige downgrade, heeft u eveneens geen recht op restitutie.

Mighty Deuce
Apollo 4WD Adventure camper

Voor 2WD en 4WD campers

Rijbeperkingen

Met een 2WD camper mag u alleen op verharde of geasfalteerde wegen rijden. De enige uitzondering betreft goed onderhouden toegangswegen van een maximale lengte naar uw camping. Als u van plan bent gravelroutes te rijden, heeft u een 4WD camper nodig. Met een 4WD camper mag u alleen onverharde wegen rijden die op wegenkaarten zijn aangegeven. Niet alle onverharde wegen zijn gedurende het gehele jaar begaanbaar of toegestaan om te rijden. U dient vooaf bij de verhuurder na te gaan welke wegen u wel en niet kunt rijden. Voertuigen mogen niet door zout water of rivieroversteekplaatsen gereden worden.

Periodiek

Controleren

Elke 500 kilometer of dagelijks dient u te controleren of er nog voldoende olie, koelvloeistof en ruitenwisservloeistof aanwezig is. In geval van mechanische schade als gevolg van nalatigheid van dit onderhoud worden de kosten hiervan op u verhaald. Ook de bandenspanning dient u te controleren.

lekke band

Z.s.m. contact met verhuurder

pech onderweg

Bij mechanische problemen of problemen met de camperuitrusting onderweg, dient u de verhuurder direct daarvan te informeren om hem in de gelegenheid te stellen het probleem te verhelpen. Doet u dit niet, dan wordt het probleem geacht onbelangrijk te zijn en kunt u de verloren tijd niet verhalen op de verhuurder. Indien wordt geconstateerd dat het probleem had kunnen worden voorkomen (bijvoorbeeld als u zichzelf buitensluit of bij een lege accu doordat u de verlichting aan heeft laten staan), worden de kosten op u verhaald.

Elke schade tot een beperkt bedrag (dit verschilt per verhuurder) kunt u zelf laten repareren zonder de verhuurder daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Bij reparaties daarboven dient u eerst contact op te nemen. Wat wel en niet als defect wordt beschouwd, en wat wel en niet wordt gerestitueerd, kan per verhuurder verschillen. We adviseren u de voorwaarden hier goed op door te lezen.

Reizen met kinderen

Kinderzitjes

U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de toepassing en het gebruik van kinderzitjes in de camper.

Met de kinderen in Nieuw-Zeeland

Bij een aanrijding

Aangifte doen

In geval van een aanrijding handelt u eigenlijk net zoals in Nederland. U vult samen met de andere partij het schadeformulier in, en informeert de politie en de verhuurder. Wat er wel en niet vergoed wordt, hangt af van de verzekering die u afgesloten heeft en de hoogte van uw eigen risico.
Maui River

Uitgesloten van dekking

Goed opletten

Ondermeer de volgende zaken zijn uitgesloten van verzekeringsdekking:

  • waterschade ontstaan door op het strand te rijden
  • schade door rijden op onverharde wegen wanneer dit niet is toegestaan
  • schade door een aanrijding met een dier of door uitwijken (let op: dit gebeurt vaak bij zonsondergang en ’s avonds)
  • schade door rijden onder invloed van drugs of alcohol

Daarnaast is ook bij bepaalde verhuurders schade aan het dak en de bodem van de camper niet verzekerd. Deze worden vaak veroorzaakt doordat de hoogte van de camper niet goed wordt ingeschat of bijvoorbeeld te hard over een drempel wordt gereden.

Lees hier goed de huurvoorwaarden van uw verhuurder op na.

 

Back To Top